Showing posts with label vat lieu chiu nua. Show all posts
Showing posts with label vat lieu chiu nua. Show all posts

Nguyên liệu cho vật liệu chịu lửa Nguyên liệu cho vật liệu chịu lửa

Vật liệu chịu lửa  (VLCL) là các vật liệu có thể làm việc lâu dài ở nhiệt độ cao, trong các môi trường khắc nghiệt khác nhau. Các vật liệu ...

Read more »
8:36 PM

Gạch xốp cách nhiệt Nguyên Lê Minh Gạch xốp cách nhiệt Nguyên Lê Minh

Gạch xốp cách nhiệt là loại gạch chịu lửa với độ dẫn nhiệt thấp. Gạch cách nhiệt được xây lót trong các lò công nghiệp có mục đích làm giả...

Read more »
4:38 AM
 
Vật liệu chịu lửa - Nguyễn Lê Minh © 2013. All Rights Reserved. Developer by Nguyễn Lê Minh
Top