Showing posts with label Gạch chịu lửa Samốt. Show all posts
Showing posts with label Gạch chịu lửa Samốt. Show all posts

Gạch chịu lửa Sa Mốt Nguyễn Lê Minh Gạch chịu lửa Sa Mốt Nguyễn Lê Minh

Gạch chịu lửa sa mốt là loại Vật liệu chịu lửa chứa AL2O3 từ 30-40%, được sản xuất từ đất sét và cao lanh chịu lửa cộng với phụ gia gầy sa ...

Read more »
5:55 AM
 
Vật liệu chịu lửa - Nguyễn Lê Minh © 2013. All Rights Reserved. Developer by Nguyễn Lê Minh
Top