Showing posts with label Bê tông chịu lửa. Show all posts
Showing posts with label Bê tông chịu lửa. Show all posts

Sản phẩm bê tông chịu lửa Nguyên Lê Minh Sản phẩm bê tông chịu lửa Nguyên Lê Minh

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại sản phẩm bê tông chịu nhiệt ở nhiệt độ cao, bê tông chịu axit, bazơ, trung tính. Là sản phẩm vật liệu ch...

Read more »
8:36 PM

Bê tông chịu lửa CA15 Nguyễn Lê Minh Bê tông chịu lửa CA15 Nguyễn Lê Minh

Công dụng, đặc tính  Bê tông chịu lửa CA15 : Bê tông chịu lửa CA15  có khả năng chịu được nhiệt độ làm việc liên tục lên đến 15000C trong q...

Read more »
2:05 AM

Bê tông chịu lửa CA17 Nguyễn Lê Minh Bê tông chịu lửa CA17 Nguyễn Lê Minh

Công dụng  Bê tông chịu lửa CA17 : Bê tông chịu lửa CA17  có khả năng chịu được nhiệt độ lên đến 17000C trong quá trình làm việc của lò, t...

Read more »
1:30 AM

Bê tông chịu lửa Nguyễn Lê Minh Bê tông chịu lửa Nguyễn Lê Minh

Sản phẩm bê tông chịu nhiệt ( Insulating refractory castabales ) Nguyễn Lê Minh Giấy chứng nhận sản phẩm chất lượng: Bê...

Read more »
4:20 AM

Bê tông chịu lửa không xi măng chế tạo thành công Bê tông chịu lửa không xi măng chế tạo thành công

Mới đây, Đề tài “Nghiên cứu chế tạo bê tông chịu lửa (BTCL) không xi măng cho công nghiệp luyện kim” của nhóm nghiên cứu ThS. Hoàng Lê Anh ...

Read more »
4:12 AM

Bê tông chịu nhiệt ít xi măng tính năng cao Bê tông chịu nhiệt ít xi măng tính năng cao

Bê tông chịu lửa  là hỗn hợp được trộn kết hợp của cốt liệu chịu lửa, chất liên kết và các phụ gia. Tại nơi thi công, bê tông chịu lửa được...

Read more »
3:23 AM
 
Vật liệu chịu lửa - Nguyễn Lê Minh © 2013. All Rights Reserved. Developer by Nguyễn Lê Minh
Top