Chức năng và phân loại lò hơi Chức năng và phân loại lò hơi

Có các loại Lò hơi  : Lò hơi ống lửa, lò hơi ống nước, lò hơi tận dụng nhiệt thải (HRSG), lò hơi làm mát, lò hơi sôi lại, lò hơi đi qua một ...

Read more »
12:12 AM

Sản phẩm bê tông chịu lửa Nguyên Lê Minh Sản phẩm bê tông chịu lửa Nguyên Lê Minh

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại sản phẩm bê tông chịu nhiệt ở nhiệt độ cao, bê tông chịu axit, bazơ, trung tính. Là sản phẩm vật liệu ch...

Read more »
8:36 PM
 
Vật liệu chịu lửa - Nguyễn Lê Minh © 2013. All Rights Reserved. Developer by Nguyễn Lê Minh
Top