1/ Gạch chén xả thùng trung gian:


Thông số kỹ thuật: Kích thước: ( 115 x 115 x 75 ) mm Kích thước: ( 200 x 200 x 145 ) mm Lỗ rót: Ø9 - Ø14,5 Thời gian sử dụng: 3 ÷ 12h

2/ Gạch Bệ ra thép:

Thông số kỹ thuật: Kích thước: ( 320 x 320 x 235 ) mm Thời gian sử dụng: ≥ 980 phút

3/ Gạch Bệ thấu khí:

Thông số kỹ thuật: Kích thước: ( 300 x 300 x 350 ) mm Thời gian sử dụng: ≥ 980 phút

4/ Gạch thấu khí:

Thông số kỹ thuật: Kích thước: ( Ø181 x Ø75 x 300 ) mm Thời gian sử dụng: ≥ 500 phút

5/ Gạch cửa trượt:

Thông số kỹ thuật: Thời gian sử dụng: ≥ 3 mẻ

6/ Gạch cốc xả trên:

Thông số kỹ thuật: Thời gian sử dụng: ≥ 13 mẻ

7/ Gạch cốc xả dưới:

Thông số kỹ thuật: Thời gian sử dụng: ≥ 3 mẻ

Xu huớng tìm kiếm: gach chiu luagach chiu nhietvat lieu chiu luavat lieu chiu nhietxi mang chiu nhietgach xop cach nhietgach chiu lua sa motgach chiu lua cao nhombong rokwoolbong ceramicgach xay lo luyen thepxay lap lo cong nghiep , sua chua lo cong nghiepbe tong chiu nhiet

0 comments:

Post a Comment

 
Vật liệu chịu lửa - Nguyễn Lê Minh © 2013. All Rights Reserved. Developer by Nguyễn Lê Minh
Top